William Shakespeare

Hvorfor Shakespeare på norsk?
Edvard Hoem, en av Norges fremste oversettere av Shakespeare, uttalte nylig: “Macbeth er, ved siden av å være dramaturgisk sett Shakespeares mest perfekte stykke, så fullendt i sin form at det er umulig å få det “helt til“ i oversettelsen …”

I oversettelse mister man form hvis man skal beholde innhold, og omvendt, motsetnings-parene og ordspillene ofres dersom man skal fokusere på innhold; og ikke mist blir blankverset et meningsløst formgrep når de trykktunge stavelsene ikke plasseres på samme steder som i originalen, og Shakespeares innlagte “regi” blir borte.